ارتباط با من

محمدحسین قلی زاده


دکترای مهندسی برق مخابرات (سیستم)

عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق
دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 

                                                                                                            پست الکترونیک:              gholizadeh@vru.ac.ir
                                                                                                                                               m.gholizadeh@aut.ac.ir

                         


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد